Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: svetcivilniobrany.freepage.cz
Svět civilní obrany

Úvodní stránka:Osobní stránka na adrese: svetcivilniobrany.freepage.cz

Úvodní stránka

Někdy před cca 16 lety jsem začal sbírat materiály k dějinám a praxi civilní obrany. Výsledkem tohoto počinu je stále se rozrůstající sbírka, která dnes čítá stovky exponátů: literaturu k CO, fotografie z výcviku a kroniky, filmy, diafilmy, masky, ochranné obleky, dýchací přístroje, přístroje etc. Mým snem je vybudovat jednou stálou expozici někde v bývalém krytu CO.

Budu rád, když mi pomůžete rozšířit sbírku o různé materiály k výcviku CO. Uvítám zejména fotografie, některé příručky, jakékoliv časopisy a některé filmy a diafilmy, negativy, ochranné obleky ze 40. a 50. let, OPCH 90 ve vojenské verzi.

Kontakt: svetcivilniobrany@seznam.cz
Toto je text mojí osobní stránky